Categorie Bijdrage Atletiekunie (per jaar) Wedstrijdlicentie Atletiekunie (per jaar) Bijdrage Running Team Eindhoven (per kwartaal)
Junioren €16,80 €15,30 (verplicht) €47,50
Senioren / Masters €18,15 €24,50 (verplicht) €60,00
Triatleten €18,15 €24,50 (optioneel) €55,00
Recreanten €18,15 n.v.t. €55,00
Extra kosten: Bij nieuwe leden eenmalige administratiekosten Atletiekunie €8,-
Overschrijvingskosten wedstrijdatleten €10,95
Betaling: Betreffende bedragen worden geïnd door Running Team Eindhoven via automatische incasso op bankrekening: NL39RABO0327916001