ALGEMEEN
  • De donateursbijdrage wordt per kwartaal via een automatische incasso vooraf geïnd, waarbij men de 1e keer een deel van het kwartaal betaald, afgerond op hele maanden. Dus nieuwe donateurs betalen het eerste kwartaal óf 2/3, óf 1/3 óf niets van het kwartaalbedrag. De eenmalige administratiekosten Atletiekunie of overschrijfkosten Atletiekunie en worden wel direct geïnd, net als de kosten voor de wedstrijdlicentie bij aanmelding voor een wedstrijdgroep.
  • Contributie wordt altijd aan het begin van het kwartaal geïnd. Betaling kan geschieden uitsluitend door middel van automatische incasso.
  • Elk 2e lid van een gezin krijgt 25% korting op de basiscontributie, elk 3e en volgende lid van een gezin krijgt 50% korting op de donateursbijdrag. Vrijwilligers en medewerkers worden gratis ingeschreven bij de Atletiekunie, zij betalen indien gewenst alleen de wedstrijdlicentie.
  • De Atletiekunie hanteert bepaalde tarieven bij aanmelding en overschrijving van een andere vereniging. Deze kosten worden bij de hardloper in rekening gebracht.
  • Bij tussentijdse opzegging blijft men de donateursbijdrage, die bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, verschuldigd tot het einde van het kwartaal. Restitutie is niet mogelijk.
  • Opzeggingen moeten via het afmeldformulier worden aangeleverd voor 20 maart, 20 juni, 20 september en 20 november. Na deze data zal een nieuw kwartaal in rekening worden gebracht. Alle mutaties die zijn doorgegeven na 1 december van elk kalenderjaar zullen pas in het nieuwe jaar worden verwerkt bij de Atletiekunie. Dit kan tot gevolg hebben dat u nog voor een heel jaar bijdrage Atletiekunie en/of wedstrijdlicentie verschuldigd bent.
  • Bijdrage Atletiekunie is voor iedereen verplicht, dit in verband met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering waarvoor Running Team Eindhoven bij de Atletiekunie premie betaalt. Omdat we een veilig sportklimaat hoog in het vaandel hebben, is de bijdrage bij het donateurschap inbegrepen.
  • Wedstrijdlicentie is verplicht voor de categorieën Masters, Senioren en junioren A-B-C-D. Recreanten kunnen geen wedstrijdlicentie hebben, maar wel aan allerlei hardloopevenementen deelnemen. Wedstrijdlicentie wordt per jaar berekend door de Atletiekunie en zal in het eerste kwartaal van elk jaar worden geïnd. Bij tussentijdse aanmelding zal bij de eerste betaling de wedstrijdlicentie worden geïnd. Restitutie bij tussentijdse afmelding is niet mogelijk.
  • Running Team Eindhoven hanteert dezelfde categorieën als bij de Atletiekunie beschreven. Hierbij zijn ook dezelfde voorwaarden van toepassing.
Facebook
Contact
instagram